ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

ดอกลำโพง
 
 • ดอกลำโพง 21" Nanova
  รุ่น Falcon-21
  1500W
 • ดอกลำโพง 21" NV2100
  1200 Watts
 • ดอกลำโพง 21" NNV-211A
  1200W
  *โครงหล่อ*
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" OBOM
  Maximizer OB-18"
  1500W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 18"NNV-181A
  1200W
  *โครงหล่อ*
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" NANOVA
  รุ่น NV-1899
  1500W
 • ดอกลำโพง 18" NANOVA
  รุ่น NV-1824
  1500W
 • ดอกลำโพง 18" NV1811
  1200W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" ABL
  1000 W
 • ดอกลำโพง 18" NV-1800
  1000W
  *โครงหล่อ*
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" NV-1834
  1000W
  *โครงหล่อ*
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" NNV181
  1200 Watts
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18"OBOM TRUMP
  1200W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 18"NNV-1838
  600-1200W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18" NNV180
  1000 Watts
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18"OBOM 4807
  1000W
 • ดอกลำโพง 18"OBOM 4808
  800W
 • ดอกลำโพง 15" OBOM
  Maximizer OB-15"
  1500W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 15" NV1599A
  1000W
  Nanova *โครงหล่อ*
  *เสียงกลาง Line Array*
 • ดอกลำโพง 15" NV-1534
  400-600W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 15" NV-1514
  500W
 • ดอกลำโพง 15" NV1580
  500 WATTS
  Nanova
 • ดอกลำโพง 15" NV-1225
  200-400 W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 15"OBOM 4805
  800W
 • ดอกลำโพง 15"Nanova NV-1523
  450W
 • ดอกลำโพง 15"
  OBOM
  รุ่น M15-58
  500W
 • ดอกลำโพง 15" NV-1564
  400 Watts
  Nanova
 • ดอกลำโพง 15"OBOM 4803
  500W
 • ดอกลำโพง 12" OBOM
  Maximizer OB-12"
  1500W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 12" NV-12N77
  1000W
  NANOVA
 • ดอกลำโพง 12" NV-1245
  450W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 12" PCM P-710
  200W
 • ดอกลำโพง 12" NV-1218G
  100-200W
  Nanova
 • ดอกลำโพง 12" D45
  250 Watt
  Nanova
 • ดอกลำโพง12"OBOM 4894/4891
  400W
 • ดอกลำโพง 12"
  OBOM
  รุ่น M12-58
  300W
 • ดอกลำโพง 12"OBOM 4831
  300W
 • ดอกลำโพง 12" PSE
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
  รุ่น SP-12
  200W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 100A
  ขอบอ่อน 150W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 120A
  300W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 120L2
  *ขอบแข็ง*
  300W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 10"099
  *ขอบแข็ง*
  400W
 • ดอกลำโพง 8"OBOM 120
  *ขอบแข็ง*
  300W
 • ดอกลำโพง 8"OBOM 100Y
  150W
 • ดอกลำโพง 8"
  รุ่น NS-8-100
  100W
 • ดอกลำโพง 6"OBOM 100A
  150W
 • ดอกลำโพง 5"OBOM 70A
  ขอบแข็ง 80W
 • ดอกลำโพง 5" MW500
  50W
 • ดอกลำโพง 4" MW450
  40W
 • ดอกลำโพง 4"
  (4ohm-8ohm) 150W ราคาดอกละ.....
 • ดอกลำโพง 4"
  (4ohm-8ohm) 100W ราคาดอกละ....
 • ดอกลำโพง 4" 2 ทาง
  C CON รุ่น C415
  (4ohms-8ohms) 120W ราคาดอกละ...
 • ลำโพง 3" หุ้มชิน
  *สำหรับดอกซัพเบส ตู้ 2.1*
 • ลำโพง
  LCD/LED TV
  2 นิ้ว x 5 นิ้ว
 • ลำโพง
  LCD/LED TV
  2 นิ้ว x 6 นิ้ว
 • ลำโพง
  LCD/LED TV
  2 นิ้ว x 6 นิ้วปีกยก
 • ลำโพง 2"x3.5"
  *16 ohm*


  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2"x3.5"
  *4 ohm*  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2"x3.5"
  *8 ohm*
 • ลำโพง 2"x4"
  *8 ohm*  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2"x4"
  LG
  4 นิ้ว
  ปีกยก
 • ลำโพง 2"x5"
  *16 ohm*

  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2"x5" ปีกยก
  *16 ohm*


  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2.5"x5"
  *8 ohm*
 • ลำโพง 2.5"x6"
  *8 ohm*  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 2.5"x6.5" ปีกยก
  *8 ohm*  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 3.5"x6"
  *16 ohm*  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 3.5"x6" วงรี
  *8 ohm*


  ลำโพงทีวี
  ลำโพงtv
 • ลำโพง 4"x4"
  *3 ohm*
  ลำโพงวิทยุ
 • ลำโพง 4"x4"
  *8 ohm*
  ลำโพงวิทยุ
 • ลำโพง 5" เทป
  *8 ohm*


  ลำโพงวิทยุ
 • ลำโพง TV 4"X4"
 • TW Piaso PK
  รุ่น TWB-10
 • TW piaso BT-18
 • TW piaso BT-11
 • TW piaso BT-13
 • TW piaso BT-16
 • TW Piaso BT-15
 • TW Piaso TZ-73
 • TW300
  50W
 • TW M45
 • TW S05- TW S02
  100W - 150W
 • TW S06
  20W-50W
 • TW S03
  100W -150W
 • TW M49
  100-150W
 • TW M48
  100-150 W
 • TW Nanova NV-555
  100W
 • TW M99
  100-150W
 • TW M2000 - TW M98
  150W - 300W
 • TW M41
  150W-400W
 • TW OBOM tornado 001
  500W
 • TW Nanova NV-007
  300W
 • TW P.Audio PST-888
  300-500W
 • TW-701
 • TW751
  100-150W
 • TW801
  80-120W
 • TW Nanova NV-681
  30W
 • ตู้ลำโพงเปล่า TW
  WARON รุ่น 66V2
 • ตู้เปล่าดอกจรวด 8"
  2 ทาง+1 ทาง
 • ตู้ลำโพงเปล่า 6x9
  *ทรงต่ำ*
 • ตู้พรมเปล่า 10"
 • ปากฮอลเล็ก 5"
  รุ่น C CON HS-505W
  30W
 • ปากฮอลเล็ก 6"
  รุ่น C CON HS-615W
  50W
 • ปากฮอล 6"
  BEST รุ่น AH-650
 • ปากฮอล OBOM H39-H35
  ปากฮอลเล็ก-ปากฮอลใหญ่
  100W-150W
 • ปากฮอล TOA
  รุ่น SC-630
 • ปากฮอล
  Nanova
  รุ่น SV-311
 • ปากฮอล 15" SV-15
  Nanova SV-15
  อลูมิเนียม
  *กลม*
 • ปากฮอล 15" SV-158
  Nanova SV-158
  อะลูมิเนียม
  *เหลี่ยม*
 • ปากฮอล 8"x15" พร้อมยูนิต
  Nanova
  รุ่น SV-357
 • ปากฮอล 8"x15" พร้อมยูนิต
  Nanova
  รุ่น SV-357L
  *พร้อมยูนิตมีไลน์ในตัว*
 • ปากฮอล 21" SV-21
  Nanova SV-21
  อลูมิเนียม
 • ปากฮอล 4 ไส้
  รุ่น 1 หัว
 • ปากฮอล 4 ไส้
  รุ่น 4 หัว
 • ปากฮอล 4 ไส้ Nanova
  รุ่น SV-421U
  พร้อมยูนิตในตัว
  150W อลูมิเนียม X 4 (N-150H)
 • ปากฮอล 4 ไส้ Nanova
  รุ่น SV-521U
  พร้อมยูนิตในตัว
  120W อลูมิเนียม X 4 (N-220 Pro )
 • ปากฮอล 4 ไส้ Nanova
  รุ่น SV-621
  520 mm.
  28 KG.
 • driver PSE
  รุ่น PS-99
 • ยูนิตฮอล OBOM Horn44
  400W  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล Nanova N-120H
  100-150W
  *สำหรับปากฮอล 4 ไส้*
 • ยูนิตฮอล Nanova N-150H
  150-200W
  *สำหรับปากฮอล 4 ไส้*
 • ก้นฮอล N-220 PRO
  150W
  *สำหรับปากฮอล 4 ไส้*
 • ยูนิตฮอล 60W
  OBOM


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 150W
  OBOM


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 150W
  Nanova


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 150WL(มีลายลูก)
  Voltage:70/100V,50/70/100/150V
  ความถี่: 220-10KHz
  110dB-input1Watt,128dB-full input
  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 200W
  OBOM

  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 200W
  Nanova
  รุ่น NU-200


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล 200WL(มีลายลูก)
  Voltage: 50/70/100/150 V
  ความถี่: 220-12KHz
  110dB-input1Watt,128dB-full input
  รุ่น NU-200WL  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอล Nanova NU-A200
  *อลูมิเนียม*
  200W
 • ยูนิตฮอล Nanova NU-A200WL
  *อลูมิเนียม*
  200W ลายลูก
 • ผ้าห่มเทา
 • ผ้าดำหน้าตู้ลำโพง
  ราคาเมตรละ....
 • ผ้ากำมะหยี่
  ราคาเมครละ....
 • สายต่อว้อย
  เบอร์ 18 + เบอร์ 24 + เบอร์ 28 + เบอร์ 40
 • ว้อยเบอร์ 24 OSB
 • ว้อย TW เบอร์25
  *เปลือย*
 • ว้อย TW จรวด
  OBOM B77
  Nanova NV-007
  P Audio PST888
 • ว้อย TW M36
  *เปลือย*
 • ว้อย yosmak #49
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย TW M41
 • ว้อย TW M43
 • ว้อย TW S05
 • ว้อย TW801
 • ว้อย #45.1 4 ชั้น
 • ว้อย Yosmak 408
 • ว้อย yosmak ac100f
 • ว้อย yosmak D110
 • ว้อย yosmak D440
 • ว้อย yosmak D750
 • ว้อยฮอลเบอร์ Horn 44
 • ว้อย TOA SC603
 • ว้อย Yosmak TU650
 • ว้อยเบอร์ 48-49
 • ว้อย #54
 • ว้อย #64
 • ว้อย 26JP
 • ว้อยยูนิตฮอล P.Audio
  รุ่น D44
 • ว้อย accord 200
 • ว้อย Accord AFC1001
  *กล่องขาวใหญ่*
 • ว้อย atlas 200
 • ว้อย atlas ไต้หวัน 150
 • ว้อย K&W K-9941
  *แท้*
 • ว้อย yosmak #34
 • ว้อย MS200
 • ว้อย TW18-44
 • ว้อย TW ปริ้นน้ำตาล
 • ว้อย NPE909(กล่องขาว)
 • ว้อย OBOM 001
  *Tornado 001*


  อะไหล่
  อะหลั่ย
 • ว้อย Royal 150-200W
  *กล่องขาว*
 • ว้อย RTS 300w
 • ว้อย RTS K-9942
 • ว้อย TW B52
 • ว้อย TW M36
  *เปลือย*
 • ว้อย TW M55
 • ว้อย TW M88
 • ว้อย TW M98
 • ว้อย TW M99
 • ว้อย TW800
 • ว้อย VC35
 • ว้อย #50
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #51
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #60
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #65
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย Yosmak #99
  2 ชั้น + 4 ชั้น
 • ว้อย Yosmak #103
  *2 ชั้น*
 • ว้อย yosmak #103
  *4 ชั้น*
 • ว้อย Nanova 181
 • ว้อย Yosmak 999
 • ว้อย Yosmak AC60
 • ว้อย ซิว 150
 • ว้อย ปากฮอลH39
 • ว้อยเบอร์ เบอร์ 39
 • ว้อยเบอร์ 24
 • ฝาปิดว้อยแบบใส
  2 นิ้ว
 • ฝาปิดว้อยแบบด้าน
  3 นิ้ว+4 นิ้ว
 • ฝาปิดว้อย 4 นิ้ว
  *ทรงกรวย*
 • ฝาปิดว้อยรุ่นเงา
  2 นิ้ว + 3 นิ้ว + 3.5 นิ้ว + 5 นิ้ว + 6 นิ้ว
 • spyder ยกสูง 4.5"
 • spyder ยกต่ำ 5"
 • spyder ยกต่ำเจาะ 5"
 • spyder ยกต่ำ 5"
  *รุ่นแต่งขอบได้*
 • spyder 5.5" ยกสูง
 • spyder 5.5" + 6.5"
 • spyder ยกต่ำ+ยกสูง 7.5"
 • ขอบลำโพง
  4.5 นิ้ว+5.5 นิ้ว+6 นิ้ว+8 นิ้ว
 • ขอบลำโพง 6x9
 • กระดาษลำโพงรถยนต์
  6.5"
 • กระดาษลำโพง 6x9
 • กระดาษลำโพง
  5.5"
 • กระดาษลำโพงฟองน้ำ
  6 นิ้ว + 8 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงฟองน้ำ
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงโดนัท
  10 นิ้ว*ขอบเล็ก*
 • กระดาษลำโพงโดนัท
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว + 15 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงขอบแข็ง
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงขอบแข็ง
  15 นิ้ว+18 นิ้ว+21 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 12 นิ้ว

  คิ้วลำโพง 12"
  คิ้วลำโพง 12 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 15 นิ้ว

  คิ้วลำโพง 15"
  คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
  คิ้วลำโพง 15"
  คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 18 นิ้ว


  คิ้วลำโพง 18"
  คิ้วลำโพง 18 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 18 นิ้ว


  คิ้วลำโพง 18"
  คิ้วลำโพง 18 นิ้ว
 • ข้อต่อลำโพง
 • หลังขยาย 2P หนีบ
  *เล็ก*
 • หลังขยาย 2P หนีบ
 • หลังขยาย 2P หนีบ
  *ลงปริ๊นท์*
 • แท๊ปหลังขยาย 2x2
 • หลังขยาย 4P หนีบ
  *เล็ก*
 • หลังขยาย 4P หนีบ
 • หลังขยาย 8P
  *ลงปริ๊นท์*
 • แจ๊คสเปคคอน
  *ตัวเมียติดแท่นกลม*
 • เทอมินอล สเปคอนคู่
  พลาสติก + เหล็ก
 • แท๊ปหนีบหลังตู้
  รุ่นกลม
 • แท๊ปหนีบหลังตู้
  รุ่นเหลี่ยม
 • ไบติ้งบอร์ด กลม-ทอง
 • ไบติ้งบอร์ดเหลี่ยม
  *หมุนพลาสติก*
 • ไบติ้งบอร์ดหมุน
  *หมุน-พลาสติก 2 ชั้น*
 • ไบติ้งบอร์ดเหลี่ยม
  *หมุนทอง*
 • ไบติ้งบอร์ดหมุน-ทอง
 • ไบติ้งบอร์ด 1-2
 • ไบติ้งบอร์ด 1-3
 • แท๊ปลำโพงโลหะ
  LIDGE
  รุ่น YM-346A
 • มุมตู้ 3 ขาเล็ก
 • มุมตู้ 3 ขาใหญ่
 • มุมตู้คางหมู
 • มุมตู้ลำโพงทรง L
 • มุมตู้ทรง L ใหญ่
 • มุมตู้ทรง L เล็ก
 • มุมตู้ตัว T
 • ยางรองตู้ 1 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 1.5 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 2 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 2.5 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 3 นิ้ว
 • ตะแกง 6x9
  *พลาสติก*
 • ตะแกงกลมพลาสติก
  6",8",10",12",15"18"
 • ตะแกงกลมเหล็ก
  10" + 12" + 15"
 • ตะแกงเหลี่ยม
  พลาสติกมีขา 12",15"
 • ตะแกงเหลี่ยม
  พลาสติกไม่มีขา 12",15"
 • ท่อเบส 2.5 นิ้ว
 • ท่อเบส 3.5 นิ้ว
 • ท่อเบส 4 นิ้ว + 5 นิ้ว
 • หูหิ้วกลม
 • หูสอดตู้
 • มือจับพลาสติก 5x6
 • มือจับพลาสติก 6x8
 • หูพับเหล็ก
  มือจับ
 • มือจับ 6x8 เหล็ก
 • เหล็กฉาก
  28 cm
  เหล็กรู