ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

ดอกลำโพง
 
 • ดอกลำโพง 21" NNV-2100
  1200 Watts
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 21" NNV-211A
  1200W
  Nanova
  *โครงหล่อ*  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18" NNV-181A
  1200W
  Nanova
  *โครงหล่อ*  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18" NNV-181
  1200 Watts
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18"OBOM TRUMP
  รุ่น T-18
  1200W
  *โครงหล่อ*


  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 18" NV-1800
  1000W
  Nanova
  *โครงหล่อ*  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18" NV-1834
  1000W
  Nanova
  *โครงหล่อ*  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18"OBOM
  รุ่น KOBORI
  1000W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 18" NNV-1838
  600-1200W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 18" NNV-180
  1000 Watts
  Nanova
 • ดอกลำโพง 18"OBOM 4807
  1000W


  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 18"OBOM 4808
  800W
  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 15" OBOM
  รุ่น Maximizer OB-15
 • ดอกลำโพง 15"OBOM
  รุ่น TRUMP ML
  600W
 • ดอกลำโพง 15"OBOM
  รุ่น KOBORI ML-190
  600W
 • ดอกลำโพง 15"OBOM
  รุ่น KOBORI Subwoofer
  1200W
 • ดอกลำโพง 15" NV-1534
  400-600W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 15"OBOM 4805
  800W
  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 15" NV-1580
  500W
  Nanova


  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 15" NV-1564
  400W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 15"OBOM 4803
  500W
  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 15"OBOM 4899
  400W


  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 12" OBOM
  รุ่น Maximizer OB-12
 • ดอกลำโพง 12" OBOM
  รุ่น TRUMP ML
  600W
 • ดอกลำโพง 12" OBOM
  รุ่น KOBORI ML-190
  600W
  *โครงหล่อ*
 • ดอกลำโพง 12" NV-1214
  500W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 12" OBOM
  รุ่น KOBORI ML-156
  500W
 • ดอกลำโพง 12" P Audio
  รุ่น HP-12T
  200W
 • ดอกลำโพง 12" NV-1245
  450W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 12" PCM P-710
  200W
  PAUDIO
 • ดอกลำโพง 12" NV-1225
  200W - 400W
 • ดอกลำโพง 12" NV-1218G
  100-200W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง 12" D45
  250W
  Nanova  นาโนว่า
 • ดอกลำโพง12"OBOM 4894/4891
  400W


  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 12"OBOM 4831
  300W  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 12" พีเอสอี
  รุ่น SP-12
  *ขอบแข็ง*
  200W
 • ดอกลำโพง 10" D-26
  80W *โครงปั๊ม*
  Nanova
  *ขอบฟองน้ำ*  นาโนว่า
  D26
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 100A
  150W
  *ขอบฟองน้ำ*

  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 120A
  300W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 120L2
  *ขอบแข็ง*
  300W
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 10"099
  400W
  *ขอบแข็ง*

  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 10"OBOM 096
  400W
 • ดอกลำโพง 8"
  รุ่น NS-8-100
  100W
 • ดอกลำโพง 8" OBOM 100A
  150W
  *ขอบฟองน้ำ*
  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 6" OBOM
  6"100A + 6"100Y
  150W
  *ขอบฟองน้ำ*
 • ดอกลำโพง 5"OBOM 60A
  ขอบแข็ง 80W
 • ดอกลำโพง 5" MW500
  50W

  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 4" MW450
  40W

  โอบอ้อม
 • ดอกลำโพง 4"
  (4ohm-8ohm) 150W ราคาดอกละ.....
 • ดอกลำโพง 4" 2 ทาง
  C CON รุ่น C415
  (4ohms-8ohms) 120W ราคาดอกละ...
 • TW300
  50W
  โอบอ้อม
 • TW S-02
  100W-150W
  โอบอ้อม
 • TW S-05
  100W-150W


  โอบอ้อม
 • TW M44
  60-100W
 • TW NV-555
  100W
  Nanova  นาโนว่า
 • TW M99
  100-150W

  โอบอ้อม
 • TW M98
  150W - 300W  โอบอ้อม
 • TW M41
  150W - 400W


  โอบอ้อม
 • TW Tornado 001
  500W
  ขนาด 6"

  โอบอ้อม
 • TW BOOM B999
  รุ่น B999
  500W
  ขนาด 6"
 • TW NV-007
  300W
  Nanova
  ขนาด 6"  นาโนว่า
 • TW P.Audio
  รุ่น PST-888
 • TW-701


  โอบอ้อม
 • TW-751
  100-150W
  โอบอ้อม
 • TW-801
  80-120W


  โอบอ้อม
 • TW NV-681
  30W
  Nanova  นาโนว่า
 • TW Piaso PK
  รุ่น TWB-10
  *เล็ก*
 • TW piaso BT-11
  *เล็ก*
 • TW piaso BT-13
  *กลาง*
 • TW piaso BT-16
  *กลาง*
 • TW Piaso BT-15
  *ใหญ่*
 • TW piaso BT-18
  *ใหญ่*
 • ผ้าห่มเทา
 • ผ้าดำหน้าตู้ลำโพง
  ราคาเมตรละ....
 • ผ้ากำมะหยี่
  ราคาเมครละ....
 • สายต่อว้อย
  เบอร์ 18 + เบอร์ 24 + เบอร์ 28 + เบอร์ 40
 • ว้อยเบอร์ 24 OSB
 • ว้อย TW เบอร์25
  *เปลือย*
 • ว้อย TW ขนาด 6"
  Nanova NV-007
  P Audio PST888
 • ว้อย TW M36
  *เปลือย*
 • ว้อย yosmak #49
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย TW M43
 • ว้อย TW801
 • ว้อย #45.1 4 ชั้น
 • ว้อย Yosmak 408
 • ว้อย yosmak ac100f
 • ว้อย yosmak D110
 • ว้อย yosmak D440
 • ว้อย yosmak D750
 • ว้อยฮอลเบอร์ Horn 44
 • ว้อย TOA SC603
 • ว้อย Yosmak TU650
 • ว้อยเบอร์ 48-49
 • ว้อย #54
 • ว้อย #64
 • ว้อย 26JP
 • ว้อยยูนิตฮอล P.Audio
  รุ่น D44
 • ว้อย accord 200
 • ว้อย Accord AFC1001
  *กล่องขาวใหญ่*
 • ว้อย atlas 200
 • ว้อย atlas ไต้หวัน 150
 • ว้อย K&W K-9941
  *แท้*
 • ว้อย yosmak #34
 • ว้อย MS200
 • ว้อย TW18-44
 • ว้อย TW ปริ้นน้ำตาล
 • ว้อย NPE909(กล่องขาว)
 • ว้อย Royal 150-200W
  *กล่องขาว*
 • ว้อย RTS 300w
 • ว้อย RTS K-9942
 • ว้อย TW B52
 • ว้อย TW M36
  *เปลือย*
 • ว้อย TW M55
 • ว้อย TW M88
 • ว้อย TW800
 • ว้อย VC35
 • ว้อย #50
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #51
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #60
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย #65
  *4 ขั้ว*
 • ว้อย Yosmak #99
  2 ชั้น + 4 ชั้น
 • ว้อย Yosmak #103
  *2 ชั้น*
 • ว้อย yosmak #103
  *4 ชั้น*
 • ว้อย Nanova 181
 • ว้อย Yosmak 999
 • ว้อย Yosmak AC60
 • ว้อย ซิว 150
 • ว้อย ปากฮอลH39
 • ว้อยเบอร์ เบอร์ 39
 • ว้อยเบอร์ 24
 • ฝาปิดว้อยแบบใส
  2 นิ้ว
 • ฝาปิดว้อยแบบด้าน
  3 นิ้ว+4 นิ้ว
 • ฝาปิดว้อย 4 นิ้ว
  *ทรงกรวย*
 • ฝาปิดว้อยรุ่นเงา
  2 นิ้ว + 3 นิ้ว + 3.5 นิ้ว + 5 นิ้ว + 6 นิ้ว
 • spyder ยกสูง 4.5"
 • spyder ยกต่ำ 5"
 • spyder ยกต่ำเจาะ 5"
 • spyder ยกต่ำ 5"
  *รุ่นแต่งขอบได้*
 • spyder 5.5" ยกสูง
 • spyder 5.5" + 6.5"
 • spyder ยกต่ำ+ยกสูง 7.5"
 • ขอบลำโพง
  4.5 นิ้ว+5.5 นิ้ว+6 นิ้ว+8 นิ้ว
 • ขอบลำโพง 6x9
 • กระดาษลำโพงรถยนต์
  6.5"
 • กระดาษลำโพง 6x9
 • กระดาษลำโพง
  5.5"
 • กระดาษลำโพงฟองน้ำ
  6 นิ้ว + 8 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงฟองน้ำ
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงโดนัท
  10 นิ้ว*ขอบเล็ก*
 • กระดาษลำโพงโดนัท
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว + 15 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงขอบแข็ง
  10 นิ้ว + 12 นิ้ว
 • กระดาษลำโพงขอบแข็ง
  15 นิ้ว+18 นิ้ว+21 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 12 นิ้ว

  คิ้วลำโพง 12"
  คิ้วลำโพง 12 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 15 นิ้ว

  คิ้วลำโพง 15"
  คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
  คิ้วลำโพง 15"
  คิ้วลำโพง 15 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 18 นิ้ว


  คิ้วลำโพง 18"
  คิ้วลำโพง 18 นิ้ว
 • คิ้วลำโพง 18 นิ้ว


  คิ้วลำโพง 18"
  คิ้วลำโพง 18 นิ้ว
 • ข้อต่อลำโพง
 • หลังขยาย 2P หนีบ
  *เล็ก*
 • หลังขยาย 2P หนีบ
 • หลังขยาย 2P หนีบ
  *ลงปริ๊นท์*
 • แท๊ปหลังขยาย 2x2
 • หลังขยาย 4P หนีบ
  *เล็ก*
 • หลังขยาย 4P หนีบ
 • หลังขยาย 8P
  *ลงปริ๊นท์*
 • แจ๊คสเปคคอน
  *ตัวเมียติดแท่นกลม*
 • เทอมินอล สเปคอนคู่
  พลาสติก + เหล็ก
 • แท๊ปหนีบหลังตู้
  เล๋ก + ใหญ่
  รุ่นกลม
 • แท๊ปหนีบหลังตู้
  รุ่นเหลี่ยม
 • ไบติ้งบอร์ด กลม-ทอง
 • ไบติ้งบอร์ดเหลี่ยม
  *หมุนพลาสติก*
 • ไบติ้งบอร์ดหมุน
  *หมุน-พลาสติก 2 ชั้น*
 • ไบติ้งบอร์ดเหลี่ยม
  *หมุนทอง*
 • ไบติ้งบอร์ดหมุน-ทอง
 • ไบติ้งบอร์ด 1-2
 • ไบติ้งบอร์ด 1-3
 • แท๊ปลำโพงโลหะ
  LIDGE
  รุ่น YM-346A
 • มุมตู้ 3 ขาเล็ก
 • มุมตู้ 3 ขาใหญ่
 • มุมตู้คางหมู
 • มุมตู้ลำโพงทรง L
 • มุมตู้ทรง L ใหญ่
 • มุมตู้ทรง L เล็ก
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
 • มุมตู้ตัว T
 • ยางรองตู้ 1 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 1.5 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 2 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 2.5 นิ้ว
 • ยางรองตู้ 3 นิ้ว
 • ตะแกง 6x9
  *พลาสติก*
 • ตะแกงกลมพลาสติก
  6",8",10",12",15"18"
 • ตะแกงกลมเหล็ก
  10" + 12" + 15"
 • ตะแกงเหลี่ยม
  พลาสติกมีขา 12",15"
 • ตะแกงเหลี่ยม
  พลาสติกไม่มีขา 12",15"
 • ตู้เปล่าดอกจรวด 8"
  2 ทาง+1 ทาง
 • ตู้ลำโพง 6x9
  *ทรงต่ำ*
  *ตู้เปล่า*
 • ตู้ลำโพง 10"
  *ทรงสูง*
  *ตู้เปล่า*
 • ท่อเบส 2.5 นิ้ว
 • ท่อเบส 3.5 นิ้ว
 • ท่อเบส 4 นิ้ว + 5 นิ้ว
 • หูหิ้วกลม
 • หูสอดตู้
 • มือจับพลาสติก 5x6
 • มือจับพลาสติก 6x8
 • หูพับเหล็ก
  มือจับ
 • มือจับ 6x8 เหล็ก
 • เหล็กรู
  28 cm
  เหล็กรู
 • ชุดขายึดตู้ลำโพง
  *ติดผนัง*
  SB-06 + SB-07