ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

แจ๊ค/สวิตซ์
 
 • ปลั๊กสปีกคอน
  LIDGE
 • ปลั๊กสปีกคอน
  LIDGE
 • แจ๊คสเปคคอน ( JC65)
 • แจ๊คสเปคคอน
  รุ่น 122A
 • แจ๊คสเปคคอน
  รุ่น 121B
 • ปลั๊กไมค์ MONO เหล็ก ( JC01)
  *คาดสี*
 • แจ๊คแคนนอนเมีย ( JC02)
  *ไว้สำหรับต่อสาย*
 • แจ๊คสเปคคอนเหลี่ยม
  *เล็ก*
 • แจ๊คสเปคคอนเหลี่ยม
  *ใหญ่*
 • แจ๊คสปีกคอน
  LIDGE รุ่น YM102
 • แจ๊คสเปคคอนกลม ( JC68.1)
  พลาสติก + เหล็ก
 • แจ๊คสปีกคอน
  กลมติดแท่น
  LIDGE
 • แจ๊คแคนนอนเมีย
  mitsumi
  *เหล็ก*
 • ปลั๊ก XLR เมีย
  3 ขา ตรง
  LIDGE รุ่น YM-001A
 • ปลั๊ก XLR เมีย
  3 ขางอ
  LIDGE รุ่น YM-030
 • ปลั๊ก XLR ผู้
  3 ขา ตรง
  LIDGE รุ่น YM-002A
 • ปลั๊กแคนนอนผู้ ( JC03)
  *ไว้สำหรับต่อสาย*
 • ปลั๊ก XLR ผู้
  3 ขางอ
  LIDGE รุ่น YM-031
 • แจ๊คแคนนอนผู้
  *ต่อสาย*
  Hiplug
 • ปลั๊กไมค์ MONO ( JC04)
 • ปลั๊กไมค์ MONO ( JC05)
  *คละสี*
 • ปลั๊กไมค์สเตอร์ ( JC06)
  ปลั๊กไมค์สเตอร์
 • แจ๊คไมค์ สเตอร์
  LIDGE รุ่น YM-202D
 • แจ๊คไมค์ โมโน
  LIDGE รุ่น YM-201CT
 • แจ๊คไมค์โมโนเหล็ก
  HOSAWA
  รุ่น Super Plug
  *ท้ายงอ*
 • แจ๊ค RCAx2-TR สเตอร์ ( JC08)
 • แจ๊คไมค์ MONO ( JC09)
  *ต่อกลาง ท้ายยาง*
 • แจ๊ค DC ต่อสาย ( JC10)
 • แจ๊ค DC ต่อสาย ( JC11)
 • แจ๊ค DC ต่อสาย ( JC12)
 • ปลั๊ก DC ต่อสาย( JC13)
 • แจ๊ค TR Mono-แจ๊ค TR Mono
  ( JC14)
 • ปลั๊ก TR Mono-แจ๊คไมค์ Mono
  ( JC15)
 • ปลั๊กไมค์ ST-แจ๊ค STx2
  ( JC16)
 • ปลั๊ก RCA-แจ๊ค TR Mono
  ( JC17)
 • ปลั๊กไมค์ Mono-แจ๊ค TR Mono
  ( JC18)
 • ปลั๊กไมค์ ST-แจ๊ค TR ST
  ( JC19)
 • ปลั๊ก RCA-แจ๊ค RCAx2
  ( JC20)
 • แจ๊ค RCA-ปลั๊ก RCAx2
  ( JC21)
 • ปลั๊ก RCA-แจ๊ค RCAx2
 • ปลั๊กไมค์ Mono-แจ๊ค RCA
  ( JC22)
 • ปลั๊กไมค์ Mono-แจ๊ค RCA
  ( JC22.1 )
 • ปลั๊กไมค์ Mono-แจ๊ค RCAx2
  ( JC23)
 • ปลั๊กอากาศรถยนต์ ( JC24)
 • ปลั๊ก RCA เงิน ( JC28)
 • ปลั๊ก RCA ทอง ( JC29)
 • ปลั๊ก RCA
  LIDGE
 • ปลั๊ก RCA
  LIDGE รุ่น YM250CT
 • แจ๊ค RCA ทองต่อสาย ( JC30)
 • ปลั๊ก TR Mono-แจ๊คRCA
  ( JC31)
 • ปลั๊กไมค์ Mono-แจ๊ค RACx2
  ( JC 32)
 • ปลั๊กไมค์ ST-แจ๊ค RACx2
  ( JC33)
 • แจ๊ค RCA-แจ๊ค RCAx2
  ( JC34)
 • แจ๊ค TR โมโนต่อสาย ( JC35)
  *เหล็ก*
 • ปลั๊ก TR โมโน ( JC36)
  *ท้ายยาง*
 • ปลั๊ก TR โมโน ( JC37)
  *เหล็ก*
 • ปลั๊ก TR สเตอร์ยาง ( JC38)
 • ปลั๊ก TR- ST เหล็ก ( JC39)
  ทอง + เงิน
 • ปลั๊กโฟนสเตอลิโอ
  3.5 มม
  LIDGE
 • ปลั๊ก RCA ท้ายยาง ( JC40)
 • ปลั๊ก TR Mono-แจ๊ค TR MonoX2
  ( JC41)
 • ปลั๊ก TR ST-แจ๊ค TR STx2
  ( JC42)
 • ปลั๊กไมค์โมโนทอง ( JC43)
  *ท้ายสปริง*
 • ปลั๊กไมค์โมโน ( JC44)
  *ท้ายยาง*
 • ปลั๊กไมค์ ( JC45)
  แจ๊คไมค์ STx2
  Mono + ST
 • ปลั๊กไมค์สเตอร์ ( JC46)
  *ท้ายยาง*
 • ปลั๊ก 75 โอม ( JC47)
  *ผู้เหล็กต่อสาย*
 • แจ๊ค75โอมเมียเหล็ก
  ( JC48)
  *ใช้สำหรับต่อหลัง TV* ระบบ RF**
 • แจ๊คไมค์โมโนเหล็ก
  ( JC49)
  *สำหรับต่อสาย*
 • ปลั๊ก 75 โอม ( JC50)
  *สวมแจ๊คเอฟ*
 • ปลั๊กไมค์โมโนเหล็ก
  ( JC51)
  แบบงอ
 • ปลั๊ก 75 โอมผู้งอ
  ( JC52)
 • แจ๊ค 300 โอม ( JC53)
  *ใช้ต่อหลังทีวี จาก...เสาหนวดกุ้ง*
 • แจ๊ค RCA 1x1 ( JC54)
 • แจ๊ค RCA 2x2 ( JC55)
 • แจ๊ค RCA 3x3 ( JC56)
 • ปลั๊กเอฟไท้หมุน ( JC57)
 • แจ๊คตัวหนอน ( JC58)
 • ปลั๊กเอฟสาย RG6 บีบ
  ( JC59)
 • แจ๊คตัว T ( JC60)
  *ใช้ต่อสายอากาศ*
 • ปลั๊กเอฟสวมแจ๊คเอฟ
  ( JC61)
 • แจ๊ค BNC ท้าย F ไท้ ( JC62)
 • แจ๊ค BNC ท้ายเกลียวนอก
  ( JC63)
 • แจ๊คกล้วย
  Banana jack
 • แจ๊คกล้วยเหล็ก
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
 • แจ๊คอากาศ
  *เกลียวเหล็ก*
  *ตัวยาว*
 • ไบติ้งโพส ( JC67)
  PVC คู่ ดำ-แดง
 • ไบติ้งโพสเหล็กทอง
 • ปลั๊กอากาศเหล็กทอง
 • แจ๊ค 75 โอมติดแท่น ( JC69)
  *พลาสติก*
 • แจ๊ค 75 โอมติดแท่น ( JC70)
  *เหล็ก*
 • แจ๊คแคนนอน ( JC71)
  เมียติดแท่นเหลี่ยม
 • ปลั๊กแคนนอน ( JC72)
  *ผู้ติดแท่นเหลี่ยม*
 • แจ๊คสเตอร์ MONO ( JC73)
  *สำหรับติดแท่นแบบเปลือย*
 • แจ๊คตัวหนอนติดแท่น
  *4 ขา*
 • แจ๊คโมโนติดแท่น ( JC75)
 • แจ๊คโมโนติดแท่น ( JC76)
  *2 ขา*
 • แจ๊คโมโนติดแท่น ( JC76)
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
  *3 ขาบาง*
 • แจ๊ค DC ติดแท่น
  *3 ขา*
 • สวิตซ์ ON/OFF เล็ก ( JC77 )
  3 ขาดำ
 • สวิตซ์ ON/OFF เล็ก ( JC78 )
  4 ขาดำ
 • สวิตซ์ ON/OFF เล็ก ( JC79)
  2 ขาดำ
 • สวิตซ์แลมป์ ( JC80)
  12V
  4ขา
  มีไฟ
 • สวิตซ์ ( JC81)
  ON/OFF
  3 ขา
  220V
 • สวิตซ์แลมป์หนา ( JC82)
  220V
  3 ขา
  มีไฟ
 • สวิตซ์ ON/OFF ( JC83)
  12V
  รุ่นบาง
  มีไฟ
 • สวิตซ์ ON/OFF ( JC84)
  220V
  มีไฟหนา
 • สวิตซ์ ON/OFF
  เล็ก+ใหญ่
  *4 ขา*
  ดำหนา
 • สวิตซ์ ON/Off
  ( JC85)
  *4 ขา*
  *ใช้กับขยาย ROYAL *
 • สวิตซ์แลมป์คู่ ( JC86)
  220V
  6 ขา
 • สวิตซ์ ON/OFF ( JC87)
  เหล็ก
  2 ขา
 • สวิตซ์ ( JC88)
  กดติด-ปล่อยดับ
  2 ขา
  กลม
 • สวิตซ์ ( JC89)
  กดติดปล่อยดับ
  2 ขา
  กลมยาว
 • สวิตซ์ ON/OFF โคมไฟ ( JC90)
 • สวิตซ์ ON/OFF JC91)
  2 ขา
  กลม
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 1P ( JC93)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 2P ( JC94)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 2x1 ( JC95)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 6x1 (JC95.1)
 • แจ๊ค RCAติดแท่น2x2 ดำ( JC96)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 2x2( JC97)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 3x1 ( JC98)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 2x1 ( JC99)
 • แท๊ป 2P หนีบหลังขยาย
  * JC100*
 • แท๊ป 4P หนีบหลังขยาย
  *JC101*
  *2 แถว*
 • แท๊ป 4P หนีบหลังขยาย
  * JC102*
 • แจ๊ค RCA ติดแท่น 6P(3x2)
  ( JC104)
 • แจ๊ค RCA ติดแท่นเหล็ก 1P
  ( JC105)
 • สวิตซ์โยก ( JC106)
  ON/0FF 2 ขาเล็ก
 • สวิตซ์โยก ( JC107)
  ON/0FF 3 ขาเล็ก
 • สวิตซ์โยกใหญ่ ( JC108)
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
  ON/0FF 2 ขาใหญ่
 • สวิตซ์โยกใหญ่ ( JC109)
  ON/0FF 4 ขาใหญ่
 • สวิตซ์เลื่อน 6 ขา ( JC110)
 • สวิตซ์โยกใหญ่ ( JC111)
  ON/0FF 6 ขาใหญ่
 • ปากคีบ ( JC92)
 • ปากคีบใหญ่ ( JC112)
 • ปากคีบกลาง ( JC113)
 • ปากคีบ 2"
  รุ่น JD-321
 • ปากคีบ 4"
  รุ่น JD-322
 • ปากคีบ 6"
  รุ่น JD-323
 • กระบอกฟิวส์ติดแท่น
  JC 114
  *ดำใหญ่*
 • กระบอกฟิวส์ติดแท่น
  JC 115
  *ดำเล็ก*
 • ไมโครสวิตซ์ ( JC116)
  *สำหรับหม้อหุงข้าว*
  รุ่นมีก้าน + ไม่มีก้าน  เครื่องทำน้ำอุ่น
 • แจ๊ค RCA ท้ายตัวหนอน
  *สำหรับกล้องวงจรปิด*
  *For CC Camera*
 • แจ๊คไมค์เหล็ก
 • แจ๊คไมค์โมโน
  *ท้ายไมค์*
 • แจ๊ค AC ติดแท่น ( JC66)
 • แจ๊ค AC ติดแท่น 3 ขา
  *มีปีกขันน๊อต*
 • ปลั๊ก AC ติดแท่น 3 ขา
  *ขันน๊อต*
 • ขั้วหม้อหุงข้าว
  หม้อหุงข้าวนกยูง 1-4 ลิตร
 • แจ๊ค AC ผู้ติดแท่น 3 ขา
  Cross
 • แจ๊ค AC เมียติดแท่น 3
  Cross