ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

จานดาวเทียม/ดิจิตอลทีวี
 
 • เสาทีวีทีวีดิจิตอล
  WISDOM รุ่น SG-607
  *พร้อมสาย 10 เมตร*
 • เสาทีวีดิจิตอล indoor AJ
  รุ่น AJA-888
 • แผงทีวีดิจิตอล SAMART
  รุ่น D8E
 • กล่องทีวีดิจิตอล
 • กล่องทีวีดิจิตอล
  FAMILY
  รุ่น DR-111
 • กล่องทีวีดิจิตอล
  *สินค้าหมดชั่วคราว*
  SHERMAN
  รุ่น DR-2
 • กล่องรับสัญญาณ
  Free View HD
 • กล่องจานดาวเทียม
  PSI รุ่น S2X
 • กล่องจานดาวเทียม infosat
  รุ่น HD-Q168
 • Android Box
  รุ่น X2 Stick
 • Android Box
  รุ่น X2 Slim
 • หัว C Band 1 ขั้ว
  รุ่น LNBF-13K
 • หัว C Band infosat 2 ขั้ว
  รุ่น C2+
 • หัว KU Band 1 ขั้ว
  infosat
 • หัว KU Band 2 ขั้ว
  infosat
 • หัว KU Free View HD
 • สาย RG6 ทีวีดิจิตอล
  10M + 15M
 • สาย RG6
  ดำ + ขาว
  100M
 • สาย RG6 Polygon
  *305M*
  *ขาว*
 • กิ๊ฟ RG6 IPM
  50 Pcs

  ตะปูตอกสาย RG6
 • กิ๊ฟ RG6 IPM
  1000 Pcs

  ตะปูตอกสาย RG6
 • กิ๊ฟ RG6 TAFN
  1000 Pcs


  ตะปูตอกสาย RG6
 • สปินเตอร์ SP-2
  1 ออก 2
 • สปินเตอร์ SP-3
  1 ออก 3
 • DiSeqC Switch
  SAMART 2 in 1
 • DiSeqC Switch
  BSAT 2 in 1
 • DiSeqC Switch
  IPM 4 in 1
 • DiSeqC Switch
  PSI 4 in 1
 • Splitter Gmmz
  1 ออก 2
 • Splitter
  1 ออก 2 DBY
  สปินเตอร์
 • Splitter
  1 ออก 3 DBY

  สปินเตอร์
 • Splitter
  1 ออก 4 DBY
  สปินเตอร์
 • Splitter
  1 ออก 2 TAFN
 • Splitter
  1 ออก 3 TAFN
 • Splitter
  1 ออก 4 TAFN
 • Splitter
  1 ออก 6 TAFN
 • Splitter
  1 ออก 8 TAFN
 • Splitter
  S-RFT-T2W
  สปิ้นเตอร์ 1 ออก 2 DSAT
 • Splitter
  S-RFS-T3W
  สปิ้นเตอร์ 1 ออก 3 DSAT
 • Splitter
  S-SPT-3W
  สปิ้นเตอร์ 1 ออก 3 DSAT
 • Splitter
  S-RFS-T4W
  สปิ้นเตอร์ 1 ออก 4 DSAT
 • Splitter
  S-SPT-4W
  สปิ้นเตอร์ 1 ออก 4 DSAT
 • multi switch 2x4 infosat
  2 ออก 4
 • multi switch 2x4 DBY
  2 ออก 4
 • มัลติสวิตซ์ 3X6 ideasat
 • มัลติสวิคซ์ 3x8 ideasat
 • multi switch 4x4S ideasat
 • multi switch 4x4 Dyna Sat