ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

ปลั๊กพ่วง
 
 • ปลั๊กพ่วง
  ยี่ห้อ XB
  3 เมตร + 5 เมตร
  3 ช่อง 1 สวิตซ์
 • ปลั๊กพ่วง
  ยี่ห้อ XB
  10 เมตร + 10 เมตร + 10 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง
  ยี่ห้อ XB
  3 เมตร + 5 เมตร
  6 ช่อง 2 สวิตซ์
 • Free Power รุ่น FR-113
  2 เมตร + 3 เมตร + 5 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-213
  2 เมตร + 3 เมตร + 5 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น AP3146
  *5 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น AP3146
  *3 เมตร*
 • Free Power รุ่น FR-333
  3 เมตร + 5 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-333U
  3 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-344
  2 เมตร + 3 เมตร + 5 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-344U
  3 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-355
  2 เมตร + 3 เมตร + 5 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-355U
  3 เมตร
 • Free Power รุ่น FR-366
  2 เมตร + 3 เมตร + 5 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น AP4156
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น AP4156
  *5 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT3318
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT3318
  *5 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT4418
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง Movada รุ่น 3P-3SW
  3 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง Movada 4P-4SW
  3 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT6218
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT4418
  *5 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น DT6218
  *5 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น WL128i
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง DATA รุ่น WL158i
  *3 เมตร*
 • ปลั๊กพ่วง Data รุ่น HD9
  5 เมตร + 10 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง POWER MATE
  รุ่น SK515
  3 เมตร + 5 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง POWER MATE
  รุ่น SK315
  5 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง POWER MATE
  รุ่น SK415
  3 เมตร + 5 เมตร
 • ปลั๊กพ่วง Lumira รุ่น LS-703
  3M + 5M
 • ปลั๊กแปลง 2 ช่อง Lumira
  รุ่น CH036