ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

อะไหล่พัดลม
 
 • C พัดลม
  1.5/250V + 1.5/400V + 2/440V
  + 2.5/440V + 3/400V
 • C พัดลม
  4/450V + 8/450V + 14/250V
 • C พัดลม
  25/400 + 30/450
 • ขดลวดพัดลม
  16-20-46
 • ขดลวดพัดลม
  16-25-46
 • ปั๊มพัดลมไอน้ำ
  3.5W
  #197
 • กระปุกเฟืองพัดลม
  Accord
 • กระปุกเฟืองพัดลม
  Hatari
 • มอเตอร์พัดลมฮาตาริ
  Hatari
  16" + 18"
 • แผง PCB พัดลม Hatari
  รุ่น S16D2 + S16D3
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari รุ่น W16R3
 • แผง PCB พัดลมโคจร
  Hatari
  รุ่น C16R1 + C18R1
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari รุ่น HA-P1601
  *Pre-order*
 • บู๊ตพัดลม 8 มิล
  รุ่น TZZ07A01
 • บู๊ตพัดลม 8 มิลมีบ่า
 • บู๊ตพัดลม 9 มิลมีบ่า
 • สวิตซ์พัดลมโคจร Hatari
 • สวิตซ์พัดลมโคจร
  Accord , MD , Victor
  Lucky , Mitsubishi , OGAWA
 • ใบพัดลม 12 นิ้ว
 • ใบพัดลม 12 นิ้ว + 16 นิ้ว
  Hatari
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Accord
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Lucky
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  มิตซู
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  OGAWA
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  SANYO
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Caribbean
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  WAZAKI
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  imaflex
 • ใบพัดลม 18 นิ้ว
  Hatari + SHARP + Mitsubishi
 • ชุดโรเตอร์ Hatari
  รุ่น HT-S16D4
  25 มม , แกน 8 มม , ยาว 192 มม