ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

อะไหล่พัดลม/พัดลมไอเย็น
 
 • C พัดลม
  1.5/250V + 1.5/400V + 2/440V
  + 2.5/440V + 3/400V
 • C พัดลม
  4/450V + 8/450V + 14/250V
 • C พัดลม
  25/400 + 30/450
 • ขดลวดพัดลม
  16-20-46
 • ขดลวดพัดลม
  16-25-46
 • ปั๊มพัดลมไอน้ำ
  3.5W + 7W + 8W
  #197
 • กระปุกเฟืองพัดลม
  Hatari
 • กระปุกเฟืองพัดลม Hatari
  รุ่น HA-18M4
  *Pre-order*
 • ชุดโรเตอร์ Hatari
  รุ่น HT-S16D4
  25 มม , แกน 8 มม , ยาว 192 มม
 • มอเตอร์พัดลม Hatari
  รุ่น HT-S16R2
 • มอเตอร์ส่ายพัดลม
  Hatari
  16" + 18"


  ฮาตาริ
 • มอเตอร์ส่ายพัดลม
  HATARI 16"
  *มีคลัทซ์*
 • มอเตอร์ส่ายพัดลม
  พัดลมติดผนัง HATARI 22" รุ่น IW22M1
  15.5/18.6RPM
  *pre-order*
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari
  HT-S16D2 + HT-S16D3 + HT-S16D4
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari
  รุ่น HT-S16R2
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari รุ่น HT-W16R6
  *pre-order*
 • แผง PCB พัดลม
  HATARI
  รุ่น HF-P18R1
 • แผง PCB พัดลม
  Hatari
  รุ่น Slide Smart L1
  *Pre-order*
 • แผง PCB พัดลมเพดาน
  Hatari
  รุ่น C16R1 + C18R1
 • แผง PCB พัดลมไอเย็น
  Hatari รุ่น AC SWIFT
  *pre-order*
 • แผง PCB พัดลมไอเย็น
  HATARI รุ่น AC10R1
  *pre-order*
 • แผงคอนโทรล
  พัดลมไอเย็น Hatari รุ่น AC TURBO 1
  *Pre-order*
 • แผง PCB พัดลมไอเย็น
  HATARI รุ่น AC TURBO 1
  *Pre-order*
 • แผง PCB
  Hatari รุ่น AP12R1
  *pre-order*
 • แผง PCB พัดลมไอเย็น
  HATARI รุ่น AC CLASSIC1
  (con pitch 3.96mm)
 • แผง PCB พัดลมไอเย็น
  HATARI รุ่น AC PRO
  *pre-order*
 • แผง Display พัดลมไอเย็น
  HATARI รุ่น AC PRO
  *pre-order*
 • ชุดสวิตซ์พัดลม
  HATARI รุ่น HT-T16M5
  *Pre-order*
 • บู๊ตพัดลม 8 มิล
  รุ่น TZZ07A01
 • บู๊ตพัดลม 8 มิลมีบ่า
 • บู๊ตพัดลม 9 มิลมีบ่า
 • สวิตซ์พัดลมโคจร Hatari
 • สวิตซ์พัดลมโคจร
  Accord , MD , Victor
  Lucky , Mitsubishi , OGAWA
 • สวิตซ์พัดลม Tefal
  รุ่น VF3637T0
 • ใบพัดลม 12 นิ้ว
 • ใบพัดลม รวมรุ่น
  14 นิ้ว + 16 นิ้ว
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  SHARP รุ่น PJ-163
 • ใบพัดลม 12" + 16" + 16"แท้
  Hatari
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Accord
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Lucky
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  มิตซู
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  OGAWA
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  SANYO
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  Caribbean
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  WAZAKI
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว
  imaflex
 • ใบพัดลม 16 นิ้วโคจร
  Mitsubishi
 • ใบพัดลม 16 นิ้ว + 18 นิ้ว
  ACCORD
  5 แฉก สีดำ
 • ใบพัดลม 18 นิ้ว
  Hatari + SHARP + Mitsubishi
 • ใบพัดลม 18 นิ้ว
  Hatari รุ่น HF-T18M2

 • ใบพัดลม 20 นิ้ว
  SHARP
 • ใบพัดลมอุตสาหกรรม 18"
  HATARI
 • ใบพัดลมอุตสาหกรรม 20"
  HATARI
 • ใบพัดลมอุตสาหกรรม 22"
  HATARI
 • ใบพัดลมอุตสาหกรรม 25"
  HATARI
 • ขอบตะแกรงพัดลม 16"
  Hatari
 • รีโมท
  พัดลมโคจร Hatari รุ่น HT-C16R1
  *pre-order*
 • สายไฟ
  พัดลมอุตสาหกรรม Hatari รุ่น IP22M1
  *pre-order*
 • แหวนล๊อค
  *ตะแกรงพัดลม*
 • ฝาผิดใบพัดลม
 • เหล็กยึดพัดลม
  3 รู
  *สำหรับพัดลม 16" และ 18" ติดผนัง*