ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์

ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายส่งทั่วภาคอีสาน

ปากฮอร์น / ยูนิตฮอร์น
 
 • ปากฮอร์น 5"
  รุ่น C CON HS-505W
  30W
 • ปากฮอล+โทรโข่ง 5"
  Mitsumi รุ่น M-55
  80W
  USB/ บลูทูธ
 • ปากฮอร์น 6"
  BEST รุ่น AH-650
 • ปากฮอร์น 6"
  รุ่น C CON HS-615W
  50W
 • ปากฮอร์น 6.5"
  Mitsumi รุ่น M651
  ขาว
 • ปากฮอร์น 6.5"
  Mitsumi รุ่น M652
  เทา
 • ปากฮอร์น BOOM
  รุ่น BH20 (5.5" x 9.5" )
  100W

  โอบอ้อม
  ปากฮอน
  ปากฮอล
 • ปากฮอร์น OBOM H39
  รุ่น H39 (5.5" x 9.5" )
  100W
  โอบอ้อม

  ปากฮอล
  ปากฮอน
 • ปากฮอร์น OBOM H35
  รุ่น H35 (8" x 15" )
  150W
  โอบอ้อม
 • ปากฮอร์น 15" SV-15
  Nanova SV-15
  อลูมิเนียม
  *กลม*
 • ปากฮอร์น 15" SV-158
  Nanova SV-158
  อะลูมิเนียม
  *เหลี่ยม*
 • ปากฮอร์น 21" SV-21
  Nanova SV-21
  อลูมิเนียม
 • ปากฮอร์น 8"
  BEST รุ่น AH-880
 • ปากฮอร์น 11" SV-300i
  Nanova รุ่น SV-300i
  อลูมิเนียม สีขาว
 • ปากฮอร์น 11" SV-311
  Nanova
  รุ่น SV-311
 • ปากฮอร์น TOA
  รุ่น SC-630
 • ปากฮอร์น 8"x15"
  Nanova
  รุ่น SV-357
 • ปากฮอร์น 8"x15"
  Nanova
  รุ่น SV-357L
  *พร้อมยูนิตมีไลน์ในตัว*
 • ปากฮอร์น 15" SV-359LI
  Nanova
  รุ่น SV-359LI
  *พร้อมยูนิตมีไลน์ในตัว*
 • ปากฮอร์น 4 ไส้
  รุ่น 1 หัว
 • ปากฮอร์น 4 ไส้
  รุ่น 4 หัว
 • ปากฮอร์น 4 ไส้ Nanova
  รุ่น SV-521U
  พร้อมยูนิตในตัว
  120W อลูมิเนียม X 4 (N-220 Pro )
 • ปากฮอร์น ทวิตเตอร์
  Nanova รุ่น NV-7206
  6.18" x 6.18"
 • ปากฮอร์น ทวิตเตอร์
  Nanova รุ่น NV-7205
  7.4" x 7.4"
 • ปากฮอร์น ทวิตเตอร์
  Nanova รุ่น NV-7203
  9.8" x 9.8"
 • ปากฮอร์น ทวิตเตอร์
  Nanova รุ่น NV-7204
  10" x 10"
 • ไดร์เวอร์ยูนิต
  เสียงแหลม
  รุ่น PS-99
  45W


  driver
 • ไดร์เวอร์ยูนิต
  เสียงแหลม
  P Audio รุ่น SD-34BF
  30W
 • ยูนิตฮอล Nanova N-120H
  100-150W
  *สำหรับปากฮอล 4 ไส้*
 • ยูนิตฮอล Nanova N-150H
  150-200W
  *สำหรับปากฮอล 4 ไส้*
 • ยูนิตฮอล N-220 PRO
  120W
  *สำหรับปากฮอร์น 4 ไส้*
 • ยูนิตฮอร์น 60W
  OBOM


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น 150W
  OBOM


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น NU-150
  Nanova
  150W


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น NU-150WL
  Voltage:70/100V,50/70/100/150V
  ความถี่: 220-10KHz
  110dB-input1Watt,128dB-full input
  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น 200W
  OBOM

  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น 200W
  Nanova
  รุ่น NU-200


  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น NU-200WL
  Voltage: 50/70/100/150 V
  ความถี่: 220-12KHz
  110dB-input1Watt,128dB-full input
  รุ่น NU-200WL  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน
 • ยูนิตฮอร์น NU-A200
  NANOVA
  *อลูมิเนียม*
  200W
 • ยูนิตฮอร์น Nanova NU-A200WL
  *อลูมิเนียม*
  200W ไลน์ลูก
 • ยูนิตฮอร์น BOOM BH444
  400W
 • ยูนิตฮอร์น OBOM HORN44
  400W  ก้นฮอล
  ก้นฮอน
  ยูนิตฮอล
  ยูนิตฮอน